Bezoek en contact

Boerderij Driessen
Lungendonk 14
5715 PA  Lierop
Openingstijden: zomer 10.00-20.00 winter 10.00-16.00 uur

Over het bedrijf

De familie Driessen heeft een vleesvarkenshouderij volgens het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dat betekent dat de dieren hier meer licht, ruimte en speelgoed krijgen dan wettelijk is vereist. De familie Driessen wekt zelf elektriciteit op én gebruikt reststromen uit de voedingsindustrie om zelf voer voor de varkens te maken. Dat maakt deze varkenshouderij een duurzame en diervriendelijke veehouderij. De boerderij van de familie Driessen is één van de vele manieren waarop veehouders varkens houden.

Een kijkje op de boerderij

In de zichtstal van de familie Driessen is iedereen welkom om naar de varkens te komen kijken. Dat kan elke dag en zonder afspraak. Vanuit de zichtstal zie je varkens opgroeien. Jonge biggen komen op dit bedrijf als ze tien weken oud zijn en 25 kilo wegen. Ze zijn dan helemaal zelfstandig en kunnen goed leven zonder moeder. De varkens blijven vier maanden op deze boerderij. In die tijd groeien ze uit tot volwassen varkens van 100 kilo. De varkens hebben dan de ideale leeftijd om verwerkt te worden tot vlees.

Duurzaamheid en dierwelzijn

De varkens leven in deze stal volgens het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Door extra faciliteiten als daglicht, ruimte en (eetbaar) speelgoed, kunnen ze zich beter wroeten, luieren en samen te spelen. Het hoort bij hun natuurlijke gedrag. Een paar maal per dag krijgen de varkens een portie uitgebalanceerd voer. Het bevat alle vitaminen, mineralen en energie om varkens vitaal te houden en verantwoord te laten groeien. Het voer stelt de familie Driessen zelf samen door bijvoorbeeld frietschillen en resten uit de bier- en zuivelfabriek te mengen met krachtvoer. Hergebruik van reststromen uit de voedingsindustrie is lekker duurzaam.

Energie voor 1800 huishoudens

De familie Driessen wekt zelf elektriciteit en warmte op door de vergisting van de mest van hun varkens. Deze warmte wordt gebruikt om micro-organismen in de mest te doden zodat ze naar Duitsland mag worden geëxporteerd. Duitse akkerbouwers zijn blij met de Nederlandse mest om granen en groenten goed te laten groeien. De duurzaam opgewekte warmte wordt ook gebruikt om de stallen bij de jongste varkens te verwarmen. De familie Driessen produceert meer elektriciteit dan ze zelf kan gebruiken op haar bedrijf. De energie die overblijft wordt als groene energie verkocht aan de energiemaatschappij.  Het is genoeg om 1800 huishoudens te voorzien van duurzame stroom.

‘Iedereen is welkom om een kijkje te nemen’

Op het erf van de familie Driessen staan informatie borden die uitleg geven over dit bedrijf en over de Nederlandse varkenshouderij. Iedereen is er welkom om een kijkje te nemen bij de varkens.